SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA

 

Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2018./2019. godini upisuju u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma 30. 

 

Prijave za upis

1. Prijave za upis primaju se od 2. do 6. srpnja 2018. godine za I. (srpanjski) razredbeni rok, odnosno od 3. do 7. rujna 2018. godine za II. (rujanski) razredbeni rok. Prijave za II. rok primat će se samo u slučaju da ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta.

2. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi. Uz prijavu za upis prilažu potrebne dokumente:

a) Izvadak iz matične knjige rođenih,

b) Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

c) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, koji se uplaćuju općom uplatnicom putem pošte ili banke na žiro-račun Fakulteta broj 338 100 22003545 21 kod UniCredit Bank d.d. Mostar, uz naznaku "za troškove razredbenog postupka".

3. Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta, a originalne dokumente ne predaje Građevinskom fakultetu, treba predati ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije dokumenata uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.

 

Razredbeni postupak

U rezredbenom će se postupku bodovati ocjene iz srednje škole i rezultati razredbenog ispita.
Razredbeni ispit  u prvom upisnom roku održat će se 9. srpnja 2018. godine. Termin razredbenog ispita u drugom upisnom roku (ako ga bude) bit će objavljen naknadno.
Razredbeni ispit sastoji se od četiri testa:

1. Likovne i grafičke sposobnosti, 

2. Percepcija prostora,

3. Opća kultura, poznavanje arhitekture i umjetnosti, 

4. Matematika. 

Tipove pitanja i zadataka možete pogledati u Vodiču za razredbeni ispit 2018./2019.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma bit će objavljeni u roku od 48 sati nakon održavanja razredbenog ispita..

 

Izbor pristupnika

1. Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine.

2. Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se vrednovanjem:

a) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju (50 %) i 

b) uspjeha na razredbenom ispitu (50 %).

Iz srednjoškolskog se obrazovanja vrednuje opći uspjeh i prosjek ocjena iz predmeta Matematika i Likovna kultura (ili drugi srodni predmet: Likovna umjetnost, Povijest umjetnosti, Umjetnost, Slobodno crtanje, Nacrtna geometrija ili Tehničko crtanje). U slučaju da kod izbora srodnih predmeta bude zastupljeno više predmeta s liste boduje se predmet koji ide u korist kandidatu, odnosno predmet ocijenjen s najvišom ocjenom. 

Na razredbenom se ispitu ocjenjuje:

1. Likovna i grafička sposobnost,

2. Percepcija prostora,

3. Poznavanje opće kulture, arhitekture i umjetnosti,

4. Znanje iz matematike. 

 

Upisi

1. Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma u prvom upisnom roku provodit će se od 16. do 20. srpnja 2018. godine, a u drugom roku (ako ga bude) od 17. do 21. rujna 2018. godine.. 

2. Svi studenti plaćaju naknadu u iznosu od 1500 KM po semestru (3000 KM za cijelu godinu).*

3. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta na žiro-račun Studentskog zbora broj 338 130 2231566875 kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

 

* U nastavku studiranja, pri upisu druge i treće godine preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, također se plaća naknada u iznosu od 1500 KM po semestru (3000 KM za cijelu godinu).