Kvaliteta

[Prijava / Odjava] Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

🎓 Osiguranje kvalitete je sustav


[O } K]


Kvaliteta u visokom obrazovanju, prema članku 11. Svjetske deklaracije o visokom obrazovanju Ujedinjenih Naroda, je višedimenzionalni koncept koji obuhvaća sve njegove funkcije i aktivnosti: podučavanje i akademske programe, istraživanje i stipendije za studente, zapošljavanje osoblja, studente, fakultete, zgrade, opremu, akademsko okruženje, usluge i zajednicu. Nadalje, kvaliteta isto tako zahtijeva da visoko obrazovanje bude okarakterizirano međunarodnom dimenzijom (razmjena znanja, interaktivno umrežavanje, mobilnost profesora i studenata, međunarodni istraživački projekti), dok istovremeno uzima u obzir i lokalne kulturne vrijednosti i okolnosti. Dakle, kvaliteta treba biti sastavni dio misije, a osiguranje kvalitete strateški zadatak svake visokoobrazovne institucije.

Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju nema samo jednu svrhu, niti se temelji na jednoj metodologiji ili jednoznačnoj definiciji, već ima različito značenje u različitom kontekstu. Prema opće prihvaćenim definicijama, osiguranje kvalitete odnosi se na sredstva ili procese kojima institucija jamči da se standardi i kvaliteta obrazovanja koje nudi održavaju i unaprjeđuju, dok je unaprjeđivanje kvalitete proces pozitivnog mijenjanja aktivnosti unutar institucije kako bi se osigurao kontinuiran napredak u kvaliteti obrazovanja koju institucija pruža.


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Ankete]

Objavljeno je IZVJEŠĆE o provedbi on-line studentskog vrednovanja nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 3. 3. 2017.

Objavljeni su REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 25. 2. 2017.

[Seminar]

Predstavnici sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru sudjelovali na seminaru: Provedba ESG-a na hrvatskim visokim učilištima.

Objavljeno: 21. 2. 2017.

[Pozivi!]

Poziv na prvu radionicu radne grupe 1.2 u okviru EU projekta: Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje - QF LLL.

Objavljeno: 17. 2. 2017.

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik s radnog sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanog u petak, 3. veljače 2017. godine.

Objavljeno: 6. 2. 2017.

[Pozivi!]

Agencija za visoko obrazovanje (AZVO) iz RH objavila je poziv za seminar pod nazivom: Provedba ESG-a na hrvatskim visokim učilištima.

Objavljeno: 3. 2. 2017.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh