Registracija udruge ALUMNI

Dana 7. travnja 2017. godine održana je osnivačka skupština udruge Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (u daljem tekstu: Alumni) uz podršku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (u daljem tekstu: Fakultet).

Više...

ALUMNI - obavijest

Inicijalni odbor za osnivanje udruge Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru zakazuje osnivačku Skupštinu za dan 7. 4. 2017. godine u 18.00 sati. Skupština će se održati u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u prizemlju zgrade.

Više...