Linkovi za natječaje i stipendije

Interreg

cost 

erasmus plus

daad 3

campus france2

 

Pretraži

Abook All in one

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA IZGRADNJA U ZAŠTIĆENOM PO...

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA IZGRADNJA U ZAŠTIĆENOM PO...

by Ivana Božić, Marija Krešić, Kristina Prusac

Sažetak: Rad daje osvrt na Park prirode Hutovo blato i rijeku Krupu (Bosna i Hercegovina), s naglaskom na prirodnim resursima područja. Rijeka Krupa ima reverzibilan tok i na taj način uzrokuje plavljenje okolnog područja, što ima negativan utjecaj na biljni i životinjski svijet. Rad daje prijedlog rješenja regulacije toka rijeke...

Category: Broj 1, lipanj 2011.

UTJECAJ GUSTOĆE MKE NA TOČNOST REZULTATA KOD TAN...

UTJECAJ GUSTOĆE MKE NA TOČNOST REZULTATA KOD TAN...

by Vlaho Akmadžić, Kristina Prusac

Sažetak: Izvršena je analiza tankih ploča. Standardni numerički model tankih ploča je zasnovan na Germain-Kirchhoffovim pretpostavkama. Model materijala plošnog konačnog elementa ploče je izotropni Hookeov materijal. Njegove karakteristike zadaju se preko Youngovog modula E i Poisonovog koeficijenta υ. Ukratko je prikazan numerički model plošnih konstrukcija. Sličan model je implementiran u...

Category: Broj 1, lipanj 2011.

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U ...

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U ...

by Josip Zelenika

Sažetak: Na osnovi arhitektonskih podloga, dopuštene nosivosti tla, seizmičkih i klimatskih zona u kojima se objekt nalazi bilo je potrebno izraditi projekt konstrukcije crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodoču. U programu Tower bild 6.0 dobiveni su rezultati napona u konstrukciji i nosivosti i slijeganja tla. Progibi ploča su bili u...

Category: Broj 1, lipanj 2011.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJ...

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJ...

by Kristina Prusac, Mirna Raič

Sažetak: Rad daje osvrt na zaštićeno područje vodopada Kravice, općina Ljubuški, BiH, s naglaskom na prirodnim i poljoprivrednim resursima. Obilje površinskih i podzemnih voda je predmet hidroenergetskih studija koje planiraju iskoristiti vode toga područja za proizvodnju električne energije. U radu je predstavljeno današnje stanje na slivnom području rijeke Trebižat i...

Category: Broj 1, lipanj 2011.


ANALIZA STABILNOSTI I RJEŠENJE ZAŠTITE GRAĐEVNE...

ANALIZA STABILNOSTI I RJEŠENJE ZAŠTITE GRAĐEVNE...

by Vedran Ivanković, Tomislav Leovac

Sažetak: Iskop uspravnih stijenki bez podgrađivanja nije moguće izvesti u nekoherentnim materijalima. Budući da nekoherentno tlo nema nikakvu vlažnu čvrstoću, ono može stajati stabilno samo uz odgovarajući pokos (kut nagiba pokosa građevne jame prema DIN 4124) koji je ovisan o kutu unutarnjeg trenja tla i visini kosine. Građevne jame mogu...

Category: Broj 1, lipanj 2011.

Časopisi - e-zbornik