Novi broj transakcijskog računa Fakulteta

Novi broj transakcijskog računa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar) na kojeg treba vršiti uplate je:

 3381302271309618