Rezultati razredbenog postupka za preddiplomski studij građevinarstva i preddiplomski studij geodezije i geoinformatike u 2019./2020.

Objavljeni su rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu Sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva  i Sveučilišnog preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike, u akademskoj 2019./2020. godini.

Dokumenti potrebni za upis