Produžen rok za prijavu za upis u prvu godinu Sveučilišnog prediplomskog studija

Pošto su neke škole kasnile s izdavanjem svjedodžbi, rok za prijavu za upis u prvu godinu Sveučilišnog preddiplomskog studija građevinasrstva, Sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma i Sveučilišnog preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike produžen je do 2. 7. 2019.