Šlesko politehničko sveučilište u Gliwicama - Natječaj za studentsku mobilnost

silesian university

Otvoren je natječaj Šleskog politehničkog sveučilišta u Gliwicama (Silesian University of Technology) iz Poljske za studentsku mobilnost (2. i 3. ciklus) u okviru Erasmus+ KA107 programa u trajanju od 3 mjeseca u svrhu projektnog ili laboratorijskog istraživanja.

Rok za podnošenje prijava je 3. srpnja 2019.

1. Prijavni obrazac (privitak);

2. CV (privitak);

3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);

4. Potvrdu o znanju engleskog jezika (min B1);

5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku (uključujući sve ostvarene studijske cikluse);

6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak).

Preporuka studentima:
- pogledati na stranici Šleskog politehničkog sveučilišta mogu li pronaći odgovarajući fakultet/odjel na kojem bi mogli provesti željeno istraživanje, a i koje bi bilo kompatibilno s istraživanjem na matičnoj ustrojbenoj jedinici kako bi se moglo priznati po povratku s mobilnosti. Kompatibilnost provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja/mentora istraživanja na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o SUT-u može se pronaći na sljedećem linku https://www.polsl.pl/en/Pages/Welcome.aspx.