Završni pregled zadataka i studentskih projekata predmeta Arhitektonsko projektiranje I i II u akademskoj 2018./2019.

AP1i2 pregled 2019

U Studiju A+U našeg fakulteta u petak 21. lipnja 2019. održan je završni pregled zadataka i studentskih projekata predmeta Arhitektonsko projektiranje I i II studija arhitekture i urbanizma u 2018./2019. 

FOTOGALERIJA