Falling Walls Lab Sarajevo 2019

LAB19 POSTER Sarajevo2

Falling Walls Lab Sarajevo 2019 organizira Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD BiH) u suradnji sa Western Balkan Alumni Association (WBAA) i Erasmus student network (ESN BiH). Održat će se 24. travnja u Sarajevu, Kino Meeting Point (Hamdije Kreševljakovića 13, Sarajevo). Prijave se vrše online do 6. travnja 2019. godine na
slijedećem linku.

Poster