Podsjetnik za studente koji rade Završni/Diplomski rad

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite je 1. listopada 2018. završilo sve potrebne aktivnosti na ispunjenju točke 2.5. po preporukama AZVO-a (Standardizirati format završnih i diplomskih radova kako bi se osiguralo da oni zaista predstavljaju inovativan doprinos studenta i potiču kreativno mišljenje), te svu potrebnu dokumentaciju postavilo na mrežnu stranicu GF.

Oglašavamo Podsjetnik studentima koji rade Završni/Diplomski rad u akademskoj 2018./2019. godini:

- Student je pri izradi Završnog/Diplomskog rada obvezan pridržavati se Naputka za izradu Završnog/Diplomskog rada, dostupnih na mrežnoj stranici fakulteta.

- Posebnu pozornost student treba obratiti na Zaključak, te popis i navođenje literature korištene pri izradi Završnog/Diplomskog rada.

- Diplomski rad mora imati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.

- Sažetak Diplomskog rada na hrvatskom i engleskom jeziku se prije zakazivanja termina obrane Diplomskog rada mora dostaviti u knjižnicu GF, kako bi se dobila potvrda o ispunjenju svih obveza prema knjižnici GF.