Promocija Priručnika za nastavu - zanimanje: kamenoklesar i klesarski tehničar

image1

U okviru programa „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg financira Europska Unija, a provodi International Labour Organization (ILO), realizira se projekt „Zvuk kamena - Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“.

Jedan od preduvjeta usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada je izrada edukacijskog priručnika za praktičnu nastavu, s ciljem poboljšanja sustava obrazovanja u okviru Srednje strukovne škole u Posušju.

Priručnik za nastavu - zanimanje: kamenoklesar i klesarski tehničar, namijenjen je školovanju klesara (i klesarskih tehničara) u ovoj školi, ali i šire, u okviru drugih strukovnih škola. Priručnik će biti od koristi i studentima različitih fakulteta, ali i svima koji rade s kamenom, ili su njegovi zaljubljenici.

Priručnik će biti promoviran u Vijećnici našeg Fakulteta s početkom u 13:00 sati, a promovirat će ga njegovi autori mr. sc. Krešimir Šaravanja i Frano Oreč, dipl. ing. rud.