Predavanje dr. sc. Herberta Gassnera

Dr. sc. Herbert Gassner, osnivač i ravnatelj hrvatske knjižnice i čitaonice „Filip Kaušić“, Zillingtal / Celindof, Austrija, održat će predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 11. listopada 2018. godine u amfiteatru A.  B. Šimić s početkom u 12:15, a teme predavanja su Filip Kaušić S. J. (1618.-1673.), gradišćanski Hrvati kroz 500 godina, te sveučilišta danas i jučer u Europskoj uniji.