Obavijest za studente III. godine preddiplomskog studija koji će upisivati izborne predmete u 2018./2019.

1. Studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva koji će upisati izborni kolegij Betonske konstrukcije I, a nisu položili kolegij Osnove betonskih konstrukcija, neće moći polagati kolokvije i pismene ispite iz kolegija Betonske konstrukcije I dok ne polože kolegij Osnove betonskih konstrukcija.
2. Studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva koji će upisati izborni kolegij Metalne konstrukcije I, a nisu položili kolegij Osnove metalnih konstrukcija, neće moći polagati kolokvije i pismene ispite iz kolegija Metalne konstrukcije I dok ne polože kolegij Osnove metalnih konstrukcija.
3. Studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva koji će upisati izborni kolegij Geotehničko inženjerstvo, a nisu položili kolegij Mehanika tla i temeljenje, neće moći polagati kolokvije i pismene ispite iz kolegija Geotehničko inženjerstvo dok ne polože kolegij Mehanika tla i temeljenje.
4. Studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva koji će upisali izborni kolegij Inženjerska hidrologija, a nisu položili kolegij Hidrologija, neće moći polagati kolokvije i pismene ispite iz kolegija Inženjerska hidrologija dok ne polože kolegij Hidrologija.