Obavijest za studente III. godine

Studenti III. godine Sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva koji polože zadnji ispit na izvanrednom ispitnom roku, mogu se prijaviti na Sveučilišni diplomski studij - smjer Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i Sveučilišni diplomski studij – smjer Opći.