Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomski studij u 2018./2019. godini

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu Sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2018/2019. godini.