Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:

- Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (ukoliko 
   prilikom prijave nisu bili predani originali), 

- potvrda o prebivalištu ili boravištu,

- dvije fotografije formata 4 × 6 cm,

- priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (žiro-račun Fakulteta broj 338 100 22003545 21 kod UniCredit Bank d.d. Mostar),

- priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta (žiro-račun Studentskog zbora broj 338 130 2231566875 kod UniCredit Bank d.d. Mostar),

- indeks i upisni materijali (u referadi).

gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
alumni banner o