Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u periodu od 9. 7. 2018. do 14. 7. 2018. godine održana je međunarodna radionica International Design Studios u sklopu projekta BAMB (Buildings as Material Banks) koju vodi profesorica Elma Durmišević sa Sveučilišta Delft u Nizozemskoj.

Na radionici su sudjelovali studenti iz Istanbula te studenti sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Građevinskog fakulteta Džemal Bijedić Mostar. 
prilogu se nalazi brošura sa više informacija.

FOTOGALERIJA

green design radionica 03

green design radionica 05

green design radionica 07

green design radionica 11

green design radionica 20

green design radionica 21

green design radionica 24

 

BALMAS LOGO lo res 
 
BALMAS LOGO lo res d
 
IPA Adriatic CBC Programme EN new logo 1
 
uzpspp
iaces