Studirajte kod nas 

 up1a

 gradj 222

 ARH 111

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u suradnji sa Centralnim uredom za radno posredovanje Savezne agencije za rad SR Njemačke, organizira ferijalni rad studenata za vrijeme ljetnog odmora 2018. godine.

Zainteresirani studenti mogu aplicirati kod Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK Mostar, adresa: Kralja Tvrtka 19. Mostar iii direktao Agenciji za rad i zapošljavanje BiH Sarajevo, adresa: Đoke Mazalića br.3 (sa naznakom ,,Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2018. godini").

JA VNI POZIV STUDENTIMA

Prijavni obrasci

Istaknuto

modeliranje mostova 2018 11

Obrane diplomskih radova

 sum 2
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
martello 01
  
BALMAS LOGO lo res
 
 
BALMAS LOGO lo res d
 
 
IPA Adriatic CBC Programme EN new logo 1
 
 
uzpspp
  
 
 iaces