Studirajte kod nas 

 up1a

 gradj 222

 ARH 111

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU

oglašava

USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

pristupnika mr. sc. Dragana Ćubele, dipl. ing. građ.

pod naslovom: ''UPORABNA SVOJSTVA BETONSKIH KONSTRUKCIJA OVISNO O STUPNJU PREDNAPINJANJA''

Obrana će se održati 22. rujna 2017. god. u 12:00 sati u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b. Mostar.

Disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 13 sati u dekanatu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Istaknuto

modeliranje mostova 2018 11

 sum 2
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
martello 01
  
BALMAS LOGO lo res
 
 
BALMAS LOGO lo res d
 
 
IPA Adriatic CBC Programme EN new logo 1
 
 
uzpspp
  
 
 iaces