Studirajte kod nas 

 up1a

 gradj 222

 ARH 111

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU oglašava

USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Pristupnice mr. sc. Mirne Raič, dipl. ing. građ.

Pod naslovom:  

''ISTRAŽIVANJE TOKOVA PODZEMNIH VODA U SREDINAMA S PROMJENJIVOM PROVODLJIVOŠĆU''

Obrana će se održati 12. srpnja 2017. god. u 12:00 sati u vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b. Mostar.

Disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 13 sati u dekanatu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Istaknuto

modeliranje mostova 2018 11

Obrane diplomskih radova

 sum 2
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
martello 01
  
BALMAS LOGO lo res
 
 
BALMAS LOGO lo res d
 
 
IPA Adriatic CBC Programme EN new logo 1
 
 
uzpspp
  
 
 iaces